Zpráva o přejištění skal na Kozinci
}
Skála Název cesty (číslo) 1) Staré vytlučené jištění, výška Č. Nové jištění
Dlouhý hřeben Listová stěna IV (cesta č. 19) skoba, 6 m 1 borhák 60 cm vlevo od původní skoby 2)
Kniha Cesta knihou IV (c. č. 4) skoba u odštěpu, 6 m 2 borhák 15 cm pod původní skobou
Hlavní věž Ukaž co umíš V (c. č. 8) skoba, 7 m 3 borhák 15 cm vpravo od původní skoby
Hlavní věž Licitace V-VI (c. č. 9) skoba, 4 m 4 borhák 10 cm nad původní skobou
    skoba, 6 m 5 borhák 15 cm pod původní skobou
    skoba, 11 m 6 borhák 15 cm vlevo nahoru od původní skoby
Hlavní věž Kaskadérův převis VI (c. č. 10) skoba v koutě, 7 m 7 borhák 20 cm vlevo dolu od původní skoby
Hlavní věž Na ostří nože VI (c. č. 11) 3) skoba, 5 m 8 borhák 20 cm dolu od původní skoby
    skoba, 8 m 9 borhák 15 cm od spodní skoby 4)
    skoba, 9 m
Bota Tahavá cesta V (c. č. 7) skoba pod previsem, 7 m 10 borhák 20 cm vlevo od původní skoby
    skoba, 10 m 11 borhák 10 cm pravo od spodní skoby 4)
    skoba, 11 m
Jehla Severní cesta IV (c. č. 2) skoba, 3 m 12 borhák 15 cm vlevo od původní skoby
Poznámky:  1) Na Kozinci je staré značení cest číslem na skále
2) Borhák je takto daleko od původní skoby, protože jediná spára vhodná pro zatlučení skoby se nachází takto mimo směr cesty. Borhák je přímo v linii cesty.
3) Nejistý název cesty - pouze domněnka (ujístím se), číslo cesty souhlasí.
4) V tomto případě jsme osadili nový borhák na místo dvou původních skob, které byly od sebe vzdáleny 1 m. 
Přejišťovalo se matnými borháky od firmy Raveltik (matná šedá barva, se skálou splýva), použilo se lepidlo Ausmark IS 380 EA. Ve všech případech šlo opravdu jen o PŘEJIŠTĚNÍ (nikoliv dojištění)!!! Přejištění bylo prokonzultováno s autorem drtivé většiny cest J. Sochorem, ten s přejištěním souhlasí. Další etapu přejištění Kozince plánuji na jaro 2004, kdy se bude vyměňovat jištění na Začátečníkovi (cca 4 skoby), Listu (1 skoba) a Dlouhém hřebeni (3 skoby). Tyto cesty jsme nepřejistili z důvodů nedostatku informací o cestách.  
Provedli: Z. Bouda, J. Zelinka